על החברה

חברת אגריקם הוקמה בשנת 2013 במטרה לספק שירותי חישה מרחוק לחקלאות בארץ ובעולם. בשנותיה הראשונות של החברה, סיפקה את שירותיה לחקלאות על בסיס מטע"ד מולטי-ספקטרלי מוטס על גבי רחפנים (כטב"ם). בשנים האחרונות, לאור ההתעצמות הטכנולוגית בעולם הלווייניות, מתמקדת החברה בעיקר באספקת שירותים מגוונים, המבוססים על מידע מעובד שמקורו מלווייני חישה מרחוק.

החברה, אשר צמחה מתוך עולם החקלאות, מכירה היטב את האתגרים העומדים בפני החקלאים בארץ ובעולם ואת צורכי התעשייה החקלאית, ובזאת יכולה החברה להתאים ולספק פתרונות שוטפים לחקלאות מדייקת, בשלל גידולי ירקות בשטחים פתוחים, גידולי שדה ללא השקיה (פלחה), מטעים, כרמים ועוד.

לאור הדרישה הגוברת להתייעלות בשימוש בתשומות מוגבלות, יקרות, ולעתים אף מזהמות, ומול תחרות גוברת בשוק העולמי, שרותיה המתקדמים של אגריקם מסייעים לחקלאים, למוסדות ולארגונים בהתמודדותם ובשאיפתם למצוינות.  בעזרת כלי ניתוח גיאו-מרחביים המבוססים על נתונים שנאספו על ידי לוויין, שרותינו משפרים את רווחיות הגידול, מגדילים את הייצור החקלאי ומסייעים בבניית אסטרטגיות לפיתוח עתידי.

אגריקם משקיעה משאבים רבים במחקר ופיתוח להטמעת מידע מלוויינים בחקלאות, ומפתחת פתרונות יישומי-תוכנה גיאו-מרחביים למגוון רחב של יישומים חקלאיים.

מבין לקוחותינו