ניוזלטרים

ניוזלטרים - בקרב לקוחותינו מפורסמים מעת לעת ניוזלטרים ועדכונים שבהם מוצגים חידושים בתחום החקלאות המדייקת והשירותים של אגריקם
 - חידושים במערכת אגריקם, מדדים צימוח חדשים, מדריך זיהוי עננים. 
 - הלוויין לא רק מערכת התראה על תקלות בשדה, הלוויין ידידו הטוב של הפלח!, צילומי לוויין ברזולוציה גבוהה מ 1969.
 - אילו שימושים חדשים נוספו לרחפן החקלאי?, האם לאינדקס NDVI מהדמאות הלווין יש משמעות כמותית?, פרוייקט קורונה.
 
- צילומי רחפן משולב עם לוויין, זיהוי תקלת השקיה באמצעות רחפן, הפעלת רחפן בשטחי סמוכי גדר.  
- מתי לבצע צילום בתפוח אדמה?, שירותי צילום בגזר, צילומי רחפן בניסוי בחיטה.
מדיה כתובה
 - רחפנים בשמי הארץ ולוויינים בחלל.
     - לוויינים ורחפנים עליך ישראל - החקלאי מקבל מידע ברזולוציה של 7 ס"מ.