על הטכנולוגיה

מידע מלוויינים הוא מידע בעל ערך רב ביותר ואף משמש לבסיס לכמעט כל יישומי החקלאות המדייקת שקיימים כיום.
ליבו של המידע מושתת על טכנולוגית חישה מרחוק המאפשרת לזהות שינויים בגידולים חקלאיים בתכסית הקרקע בזמן אמת.

בשנים האחרונות, שימוש בלוויינים נעשים נגישים פופולריים יותר ואף ומקבלים ביטוי רחב בסקטור החקלאי ובשרשרת קבלת החלטות באופן הגידול החקלאי. היתרון הבולט בשימוש במידע המגיע מלוויין נובע תחילה מעלותו הנמוכה בזכות לכך לא מעורב שום גורם אנושי בשרשרת בהעברת המידע ועיבודו  מרגע שליחת המידע ישירות מהלוויין דרך עיבודו האוטומטי ועד קבלתו בכף ידו של החקלאי.

הלוויין הוא כלי אוטומטי וחולף מעל השדה החקלאי באופן קבוע ובדחיפות גבוהה, מה מגביר משמעותי בראיה סטטיסטית את העובדה שהסיכוי לזהות שונות בגידול גבוהה מאוד והיות בזמן או סמוך לזמן שבו חל שינוי במצבו של הגידול.

ללוויין יתרון בולט נוסף בכך שביכולתו ניתן בקלות לנתר ולנהל מידע רב משטחים מרובים הפרוסים בטרטוריה גדולה ואף באמצעות הלוויין ניתן גם להתחבר לארכיון רבת שנים של הדמאות ולקבל מידע חסר תקדם למקבלי החלטות בענף החקלאות.

כיום, המידע מהלוויין עשיר בפרטים מאפשרות לנהל באופן פעיל גידולים רבים ולצמצם את תשומות היבול, להפחית את הסיכון עם ניהול אזור מקומי, להקטין את העלויות שלך לטיפול במזיקים, עקה, ובתשומות הגידול.

יתר על כן, שילוב של תמונות לוויין מדויקות מוכחת היטב בפיתוח מתמשך של אגריקם לעיבוד אלגוריתמים ובניית מערכות אוטומטיות, מאפשרים לנו לספק את הלקוח בחבילת מידע השווה בסוף היום הרבה כסף לגידול הן במהלך עונת הגידול ולאחר מכן.