שירותי חקלאות מדייקת

ניהול מפות יבול

מפות יבול לקומבין תבואות
לכלים חקלאיים כגון קומביין, קטפת, מזרעות ועד מצוידות במערכות ייעודיות המפיקות שלל נתונים אודות היבול שנאסף על ידם. מפות יבול הן מיפוי כמות מספרית לתשואות היבול על בסיס מפה. איסוף נתונים גאוגרפיים ותפוקת היבולים ומאפייניהם, כגון תכולת לחות, מתקבלת באמצעות חיישנים בזמן איסוף/קציר. .

מה ניתן לעשות עם המידע?

כלי אסיף רבים מותקנים היום חיישני יבול, הצוברים נתונים גולמיים, באפשרותם ניתן ליצור מפות יבול, מפות יישום, מפות דיגומי קרקע, מפות מיקומי חיישנים ועוד. מפות אילו מלמדות על השונות בחלקה פוטנציאל היבול בכל אזור בחלקה ומספקות כלי חשוב בהכרת השטח והגידול ושיפור ביצועיו.
ישנם שיטות יישום המידע בחזרה בשרשרת מחזור הגידול לדוגמה יישום דישון משתנה, שינוי כמות זרעים למטר ועוד.
אנו באגריקם מיומנים ובעלי ניסיון רב בעיבוד ויישום הנתונים המופקים משלל חברות מיכון. אנו מסייעים ומייעצים לחקלאים במקרים בהם רוצים מגדלים לערוך ניתוחים משלהם באמצעות תוכנות לניהול נתונים זמינים ותוכניות מידע גאוגרפיות (GIS).
מיקום חיישנים דגימות יבול
מיקום חיישנים/דגימות יבול
מפות יבול מקטפת וקומביין
מפות יבול מקטפת/קומביין
מפות אזורי ממשק
מפות יישום דשן וזרעים