הטכנולוגיה

מידע מלוויינים הוא מידע בעל ערך רב ביותר ואף משמש בסיס לכמעט כל יישומי החקלאות המדייקת שקיימים כיום. ליבו של המידע מהלוויין מושתת על טכנולוגית חישה מרחוק המאפשרת לזהות שינויים ואנומליות בגידולים חקלאיים בתכסית הקרקע בזמן קצר מאוד (Near Real-Time).

בתוך כך, התעצמות תעשיית הלוויינים בשנים האחרונות, לוויינים נעשים נגישים פופולריים יותר, ומקבלים ביטוי רחב בסקטור החקלאי ובשרשרת קבלת החלטות באסטרטגיות הגידול החקלאי.
יתרונו הבולט בשימוש לוויינים נובע תחילה מעלותו הנמוכה, בזכות לכך שלא מעורב גורם אנושי בשרשרת בהעברת המידע ועיבודו מרגע שליחת המידע מהלוויין דרך עיבודו ועד קבלתו בכף ידו של החקלאי.

הלוויין הוא מכונה אוטומטית, וחולף מעל השדה החקלאי באופן קבוע ובדחיפות גבוהה, מה מגביר משמעותי בראיה סטטיסטית את העובדה שהסיכוי לזהות שונות או אנומליות בגידול גבוהה מאוד, והיות בזמן או סמוך לזמן שבו חל שינוי במצבו של הגידול.

ללוויין יתרון בולט נוסף בכך שביכולתו ניתן בקלות לנטר ולנהל מידע רב משטחים מרובים החולשים על פני שטחים גדולים ואף באמצעות הלוויין ניתן גם להתחבר לארכיון רבת שנים של הדמאות ולקבל מידע חסר תקדם למקבלי החלטות בענף החקלאות.

כיום, המידע מהלוויין עשיר בפרטים מאפשרות לנהל באופן פעיל גידולים רבים ולצמצם את תשומות היבול, להפחית את הסיכון עם ניהול אזור מקומי, להקטין את העלויות שלך לטיפול במזיקים, עקה, ובתשומות הגידול.

יתר על כן, שילוב של תמונות לוויין מדויקות מוכחת היטב בפיתוח מתמשך של אגריקם לעיבוד אלגוריתמים ובניית מערכות אוטומטיות, מאפשרים לנו לספק את הלקוח בחבילת מידע השווה בסוף היום הרבה כסף לגידול הן במהלך עונת הגידול ולאחר מכן.